Stationshuset i Alingsås, 2000-08-10.     © Ulf Herdenberg 2000.
The station building in Alingsås, Sweden. 10-Aug-2000.     © Ulf Herdenberg 2000.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings