Stationshuset i Ankarsrum, 2001-07-31.     © Ulf Herdenberg 2001.
The station building in Ankarsrum, Sweden. 31-July-2001.     © Ulf Herdenberg 2001.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings