Stationshuset i Björbo, 1995-08-03.     © Ulf Herdenberg 1995, 1998.
The railroad station in Björbo, Sweden. 3-Aug-1995.    © Ulf Herdenberg 1995, 1998.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings