Stationshuset i Bredsjö, 1998-10-04.     © Ulf Herdenberg 1998.
The station building in Bredsjö, Sweden.  4-Oct-1998.     © Ulf Herdenberg 1998.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings