Stationshuset i Dala-Järna, 1995-08-03.     © Ulf Herdenberg 1995, 1998.
The railroad station in Dala-Järna, Sweden. 3-Aug-1995.     © Ulf Herdenberg 1995, 1998.

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings