Stationshuset i Edsvalla, 1994-10-29.     © Ulf Herdenberg 1994, 2002.
The station building in Edsvalla, Sweden. 29-Oct-1994.     © Ulf Herdenberg 1994, 2002.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings