Stationshuset i Stockaryd, 2006-08-22.     © Ulf Herdenberg 2006.
The stationhouse in Stockaryd, Sweden. 22-August-2006.     © Ulf Herdenberg 2006.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings