Lokstallet i Bredsjö, 1998-10-04.      © Ulf Herdenberg 1998.
The roundhouse in Bredsjö, Sweden. 4-Oct-1998.      © Ulf Herdenberg 1998.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings