Lokstallet i Daglösen, 1994-04-24.      © Ulf Herdenberg 1994, 1998.
The roundhouse in Daglösen, Sweden. 24-Apr-1994.     © Ulf Herdenberg 1994, 1998.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings