Vattentornet i Byvalla, 1997-07-28.      © Ulf Herdenberg 1997, 1998.
The water tower in Byvalla, Sweden. 28-Jul-1997.
     © Ulf Herdenberg 1997, 1998.

 

Svenska järnvägsbyggnader

Swedish Railroad Buildings