SJ  X2 2022 passerar över bron vid Daglösen, 1994-07-30.  © Ulf Herdenberg 1994, 1998.

SJ  X2 2022 passing over the bridge at Daglosen railroad station in Sweden. 30-July-1994.

  © Ulf Herdenberg 1994, 1998.Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels