Järnvägsbron i Degerfors, 1995-06-22.      © Ulf Herdenberg 1995, 1998.

The railroad bridge in Degerfors, Sweden. 22-June-1995.      © Ulf Herdenberg 1995, 1998.

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels