Järnvägsbron vid Ervalla station, 1999-07-11.     © Ulf Herdenberg 1999.

The railroad bridge at Ervalla railroad station, Sweden. 11-July-1999     © Ulf Herdenberg 1999.

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels