Den södra järnvägsbron i Grängesberg, 1994-08-10.     © Ulf Herdenberg 1994, 1999.

The south railroad bridge in Grangesberg, Sweden. 10-Aug-1994      © Ulf Herdenberg 1994, 1999.

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels