Järnvägsbron vid Lyrestad, 1995-05-27.  © Ulf Herdenberg 1995, 1998

The railroad bridge in Lyrestad, Sweden. 27-May-, 1995.  © Ulf Herdenberg 1995, 1998

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels