Järnvägsbron över Österdalälven vid Mora, 1995-08-02.    © Ulf Herdenberg 1995, 1998.

The railroad bridge in Mora, Sweden. 2-Aug-1995.  © Ulf Herdenberg 1995, 1998.

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels