Järnvägsbron i Norsholn, 1994-09-10.  © Ulf Herdenberg 1994, 1998.

The railroad bridge in Norsholn, Sweden. 10-Sept-1994.  © Ulf Herdenberg 1994, 1998.

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels