Järnvägsbron vid Nyköping, 1998-08-05.    © Ulf Herdenberg 1998.

The railroad bridge in Nyköping, 5-Aug-1998.    © Ulf Herdenberg 1998.

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels