Den norra järnvägsbron i Nykroppa. 2002-05-10.  © Ulf Herdenberg 2002.
The railroad bridge (north) in Nykroppa, Sweden. 10-May-2002.  © Ulf Herdenberg 2002.

 

Svenska järnvägsbroar

Swedish Railroad Bridges