Den kombinerade järnvägs- och landsvägsbron vid Oxberg, 1996-08-22.  © Ulf Herdenberg 1996, 1998.

The combined road and railroad bridge near Oxberg, Sweden. 22-Aug-1996.  © Ulf Herdenberg 1996, 1998.

 

Svenska järnvägsbroar och tunnlar

Swedish Railroad Bridges and Tunnels