BV DLL G 1205 210 i Molkom, 1998-10-03.      © Ulf Herdenberg 1998.
BV DLL G 1205 210 in Molkom, Sweden. 3-Oct-1998.      © Ulf Herdenberg 1998.

 

Svenska järnvägslok

Swedish Railroad Engines