BK TMY 1111 i Kristinehamn, 2001-05-25.      © Ulf Herdenberg 2001.
BK TMY 1111 in Kristinehamn, Sweden. 25-May-2001.      © Ulf Herdenberg 2001.

 

Svenska diesellok

Swedish Railroad Engines