SJ X12 3218 kommer ut ur Mölnbackatunneln, 1994-07-26.   © Ulf Herdenberg, 1994.
SJ X12 3218 passing the Molnbacka tunneln, Sweden. 26-July-1994.   © Ulf Herdenberg, 1994.


Svenska järnvägstunnlar

Swedish Railroad Tunnels