Järnvägstunneln vid Strängnäs nya station, 1998-08-06.   © Ulf Herdenberg, 1998, 2006
The railroad tunnel in Strangnas, Sweden. 6-Aug-1998.   © Ulf Herdenberg, 1998, 2006


Svenska järnvägstunnlar

Swedish Railroad Tunnels